Giáo trình ngôn ngữ học đại cương

Tác giả:

Ferdinand De Saussure

Thể loại: Khoa học xã hội, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Khoa Học Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 14/08/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Nhà ngôn ngữ học Thụy Sĩ Ferdinand De Saussure mà giới ngôn ngữ học Châu Âu gọi ông là cha đẻ của ngôn ngữ học hiện đại... Ông là người đầu tiên làm cho ngôn ngữ học trở thành một ngành khoa học thực sự, nhờ có được một đối tượng xác minh và một phương pháp luận hiển ngôn.

Ông cũng là người đầu tiên trong việc xây dựng những nguyên lý cơ bản của trào lưu cải tạo hoàn toàn tiếp cận với khoa học nhân văn; trào lưu cấu trúc luận...

Mời các bạn đón đọc Giáo trình ngôn ngữ học đại cương - Ferdinand De Saussure!

Kết nối với Waka