Gian nan chồng chất gian nan

Tác giả: Ben Horowitz

Thể loại: Kinh doanh, Khởi nghiệp

Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 10/05/2017

55.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm