Giai thoại và sấm ký trạng Trình

Tác giả:

Phạm Đan Quế

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật, Sự kiện

Nhà xuất bản:

NXB Thanh Niên

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/04/2016

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Trong Giai thoại và sấm ký Trạng Trình, nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế đã tập hợp lại những tư liệu mà ông có được để người đọc hiểu hơn về Nguyễn Bỉnh Khiêm-với tư cách một nhà tiên tri tài ba và những giai thoại về ông được dân gian lưu truyền.

Quyển sách gồm các đề nội dung sau:

Phần thứ nhất: Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phần thứ hai: Giai thoại về tài tiên tri của Trạng

Phần thứ ba: Sấm ký Trạng Trình

Phần thứ tư: Tư liệu

Phần phụ lục

Tài liệu tham khảo chính

Mời bạn đón đọc!

Kết nối với Waka