Giá trị bền vững

Tác giả:

Chris Laszlo

Thể loại: Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản:

NXB Thời Đại

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 03/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Chỉ trong vòng hơn hai thập kỷ gần đây, một loạt biến động hoặc có thể dự kiến (toàn cầu hóa, hiệp ước trao đổi thương mại song/đa phương, tiến bộ công nghệ, khan hiếm thực phẩm và nguyên liệu…) hoặc xảy ra bất ngờ (khủng hoảng tín dụng, kinh tế thoái trào, biến đổi khí hậu, khủng bố…) đã thay đổi sâu sắc cục diện doanh thương toàn cầu, khiến các doanh nghiệp đủ mọi loại hình và phạm vi hoạt đông trên thế giới phải thay đổi tư duy và mô hình phát triển doanh thương (business model) của mình.

Cuốn sách Giá trị bền vững của tác giả Chris Laszlo thực sự là một cuốn cẩm nang kinh doanh hay dành cho các chủ thể kinh doanh tại Việt Nam trong bối cảnh thị trường thiếu vắng một tư duy và chiến lược phát triển kinh doanh hữu hiệu như hiện nay.

Cuốn sách sẽ chỉ ra cho độc giả thấy: các doanh nghiệp hàng đầu thế giới đã phát triển hiệu quả nhờ làm ăn đàng hoàng như thế nào, từ đó, các doanh nghiệp ở Việt Nam có cái nhìn tiệm cận hơn và sâu sắc hơn với bối cảnh thị trường doanh thương chung của thế giới ở thì hiện tại.

Waka trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka