Fidel - Cuộc đối đầu với 10 đời Tổng thống Mỹ và những âm mưu ám sát của CIA

Tác giả: Fabían Escalande

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/07/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm