Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Em muốn được sống

Tác giả:

Cheapcake

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 22/01/2015

Một thanh niên vừa tốt nghiệp ngành bác sĩ, nhận việc tại bệnh viện lớn vì tiền chứ không vì lý tưởng của tuổi trẻ, chứng kiến sức mạnh của đồng tiền. Một cô bé đã chết, hiện diện dưới linh hồn, hy vọng mình được sống tiếp. Sự gặp mặt giữa hai con người cũng chính là lúc chia tay mãi mãi.

Kết nối với Waka