Đường Lối Lãnh Đạo HP: Bill Hewlett Và Tôi Đã Xây Dựng HP Như Thế Nào?

Đường Lối Lãnh Đạo HP: Bill Hewlett Và Tôi Đã Xây Dựng HP Như Thế Nào?

Tác giả: David Packard

Chuyên mục: Sách Kinh Tế, Nhân Vật - Bài Học

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Đọc thêm