Dược học tham luận

Tác giả:

Chơn Nguyên

Thể loại: Chăm sóc sức khỏe

Nhà xuất bản:

NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/12/2018

Sách miễn phí

(Sách sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2018, quý độc giả vui lòng đọc sách trước ngày 31/12/2018.)

Bao la vô tận vốn là một bầu không hai, nói ra nếu không khéo hiểu lập tức trở thành không một. Cho nên người đời dễ thấy ra muôn trùng, rồi từ không mà hiện ra có, từ có lại trở về không, từ không ra có đã không đồng thời, từ có về không cũng không một lượt. Có không không có, vừa xen nhau trong lớn bé, vừa sai biệt, lại vừa đồng thời. Dù bao la vô tận hay chính trong bản thân của từng sự vật cũng chỉ thế thôi, làm cho ta tuy đam mê trong hiện tượng mà vẫn hình như thấy rõ vạn hữu thường hằng!

Thế mới biết: lý tuy nhất quán, nhưng sự lại biến huyễn muôn trùng. Nếu ta vận lực áp dụng máy móc, trí óc, vật chất, con toán mà săn đuổi theo cái muôn trùng bí huyễn, thì dù ta có săn đuổi đến ba A Tăng Kỳ Kiếp chăng nữa, quyết định rồi cũng sẽ đến mang cái bệnh điên tự ôm lửa đốt nhà, hay cũng đến thốt ra những câu buồn cười như một bác sĩ nọ dèm chê Thượng Đế vụng về, chế ra con người có cặp mắt không thể thấy con vi trùng vậy! Cho nên phải chăng chỉ có cái học tánh tướng dung thông, không hai với nhiều nhất quán, mới là cái học nhất thừa đạt quán, có thể làm qui củ chuẩn hằng cho đời và mới có thể xứng với cơ thường hằng biến huyễn của trật tự thiên nhiên vậy!

Nếu ai muốn mân mê vào cây cỏ, vạn vật thiên nhiên, nương nơi cái đã biết để rong chơi vào những cái chưa biết thì có thể không đến nỗi là vô bổ!

Trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka