Đổi Mới Từ Cốt Lõi

Đổi Mới Từ Cốt Lõi

Tác giả: Peter Skarzynski - Rowan Gibson

Chuyên mục: Sách Kinh Tế, Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm