Định Vị Cá Nhân

Tác giả: Hubert K. Rampersad

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/01/2017

Sách đang duyệt bản quyền

Đọc thêm