Điều Gì Khiến Khách Hàng Chi Tiền?

Điều Gì Khiến Khách Hàng Chi Tiền?

Tác giả: Martin Lindstrom

Chuyên mục: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm