Di sản nhà lãnh đạo

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản:

NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

“Cuốn sách mới này của Kouzes và Posner đã bổ sung một phần hết sức cần thiết cho tất cả mọi cuốn sách khác về lãnh đạo. Trước hết, họ không nói suông rằng mọi người đều có thể trở thành lãnh đạo – quan niệm quá quen thuộc này hiện nay đã trở nên sáo rỗng. Họ trình bày (bằng những ví dụ sinh động) quan niệm này thực tiễn và quan trọng ra sao. Thứ nhì (vẫn bằng những ví dụ sinh động) họ đã biến ‘lãnh đạo’ thành một lĩnh vực cuốn hút đối với không chỉ những người muốn thăng tiến mà cả với bất kỳ ai hy vọng làm nên một sự khác biệt cho đời.”

Từ khóa: sách quản lý,

Kết nối với Waka