Day dứt khốc liệt

Tác giả:

Vô Vi Lão Tử

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 23/12/2014

Sách miễn phí

Trong cuộc đời, theo tôi, chỉ có hai loại người, một được gọi là “Nhân Lượng”, chiếm đa số và là những người tạo nên sự ổn định cho thế giới này. Loại người thứ hai được gọi là “Nhân Chất”, là những con người trở thành hạt nhân thúc đẩy cho sự phát triển chất lượng của thế giới. Duy Phong, chính là một trong những người “Nhân Chất” như vậy. Câu chuyện này tôi muốn viết lên, để tưởng nhớ tới con người đặc biệt đó.

 

Kết nối với Waka