David & Goliath

Tác giả: Malcolm Gladwell

Thể loại: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 14/02/2017

Đọc thêm