Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Dấu vết

Tác giả:

Nguyễn Sò

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/03/2015

Dấu vết là câu chuyện về ba người bạn trẻ: Phan, Tràm Trà, và Đỏ, đều mang trong mình khát vọng được lưu dấu trong cuộc đời này, để cho tuổi trẻ của mình không trôi đi một cách vô nghĩa.

Kết nối với Waka