Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Đầu sông

Tác giả:

Hoàng Minh Tường

Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết, Văn học

Nhà xuất bản:

NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

Hoàng Minh Tường là một trong những nhà văn hiện đại của Việt Nam, tác giả cuốn Thời của thánh thần
Hoàng Minh Tường từng trải qua các nghề dạy học, viết báo và viết văn.
Tiểu thuyết Đầu sông được NXB Lao động in ấn vào năm 1981

Trân trọng giới thiệu

Từ khóa: Tiểu thuyết,

Kết nối với Waka