Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Dấu chân

Tác giả:

Yuu

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/03/2015

Đi trên con đường một chiều, bạn luôn luôn tiến tới. Vậy có bao giờ bạn một lần ngoảnh đầu lại xem đoạn đường mình đã đi qua như thế nào không? Trên con đường, luôn in những dấu chân, có những dấu chân chỉ là vệt mờ nhưng một số khác lại in đậm rõ nét. 

 

Kết nối với Waka