Đạo đức kinh doanh

Thể loại: Kinh doanh, Kiến thức kinh tế, Kinh doanh tổng hợp

Nhà xuất bản:

NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 14/08/2018

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Đạo Đức Kinh Doanh - Cẩm Nang Quản Lý Doanh Nghiệp Kinh Doanh Có Trách Nhiệm Trong Các Nền Kinh Tế Thị Trường Mới Nổi là sản phẩm ra đời từ quá trình hợp tác giữa Bộ Thương mại Hoa Kỳ và rất nhiều cá nhân và tổ chức tận tâm khác: Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Russia, Công ty Casals and Associates, Inc, Trung tâm Đạo đức Kinh doanh và Quản trị Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Romania và của Thành phố Bucharesr...

Cẩm nang này nhằm cung cấp một hướng dẫn thực tế để hỗ trợ cho chủ sở hữu và các nhà quản lý đáp ứng đựơc những tiêu chuẩn toàn cầu đang nổi lên và những mong đợi về một chương trình đạo đức kinh doanh hiệu quả.

Không chỉ có tầng lớp lãnh đạo mà cả những chuyên gia phân tích kinh tế cũng có thể coi quyển cẩm nang này như một kim chỉ nam dành cho mình. Trong điều kiện Việt Nam vẫn đang làm quen với những thách thức từ sau khi là thành viên của WTO, thì những thông tin hữu ích của cuốn sách này vẫn còn mang ý nghĩa chiến lược.

Mời các bạn đón đọc!

Kết nối với Waka