Dẫn dắt sự thay đổi

Tác giả: John P. Kotter

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

Đọc thêm