Dẫn dắt sự thay đổi

Dẫn dắt sự thay đổi

Tác giả: John P. Kotter

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Đọc thêm