Dẫn dắt sếp

Tác giả: John Baldoni

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 14/02/2017

Đọc thêm