Dẫn dắt công cuộc thay đổi bằng cách khác

Tác giả: David M. Herold, Donald B. Fedor

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/07/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm