Đắm và những truyện ngắn khác

Đắm và những truyện ngắn khác

Tác giả: Mai Sơn

Chuyên mục: Truyện ngắn

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn

Đọc thêm