Đàm phán với chính mình

Tác giả: William Ury

Thể loại: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 08/05/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm