Cuộc nổi dậy ở phố Wall

Tác giả: Michael Lewis

Thể loại: Kinh doanh, Kinh doanh tổng hợp

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 16/02/2017

Sách đang duyệt bản quyền

Đọc thêm