Cuộc chiến sự nghiệp (10 nguyên tắc để tạo dựng và bảo vệ thành công thương hiệu cá nhân)

Tác giả: David F. DAlessandro

Thể loại: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 04/04/2017

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách