Cuộc chiến sự nghiệp (10 nguyên tắc để tạo dựng và bảo vệ thành công thương hiệu cá nhân)

Tác giả: David F. DAlessandro

Thể loại: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 14/02/2017

Sách đang duyệt bản quyền

Đọc thêm