Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo

Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo

Tác giả: Roger von Oech

Chuyên mục: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm