Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo

Tác giả: Roger von Oech

Thể loại: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/02/2017

Đọc thêm