Tên tác phẩm bản gốc
Tên tác phẩm bản dịch tiếng Việt

Bí mật thiên kim

Tác giả
Thể loại
Giới hạn độ tuổi 13+
Nguồn K17
Lịch phát hành dự kiến 01-11-2019
Văn án
Bản quyền Bản quyền tác phẩm này thuộc về Waka. Mọi vi phạm sẽ bị báo cáo và xử lý theo pháp luật hiện hành.