Tên tác phẩm bản gốc
Tên tác phẩm bản dịch tiếng Việt

Lưu manh đi lấy vợ

Tác giả Nữu Nữu Mật
Thể loại Ngôn tình
Giới hạn độ tuổi 13+
Nguồn Duyệt Văn
Lịch phát hành dự kiến 01-05-2022
Văn án
Bản quyền Bản quyền tác phẩm này thuộc về Waka. Mọi vi phạm sẽ bị báo cáo và xử lý theo pháp luật hiện hành.