Tên tác phẩm bản gốc
Tên tác phẩm bản dịch tiếng Việt

Nghe nói Lục Chi Cửu yêu tôi đã nhiều năm

Tác giả Nhĩ Đông Úy Nhiên
Thể loại
Giới hạn độ tuổi 13+
Nguồn Duyệt Văn
Lịch phát hành dự kiến 01-01-1970
Văn án
Bản quyền Bản quyền tác phẩm này thuộc về Waka. Mọi vi phạm sẽ bị báo cáo và xử lý theo pháp luật hiện hành.