Tên tác phẩm bản gốc
Tên tác phẩm bản dịch tiếng Việt

Tội ác vô hình

Tác giả Mạc Y Lai
Thể loại Linh dị
Giới hạn độ tuổi 13+
Nguồn Duyệt Văn
Lịch phát hành dự kiến 01-01-1970
Văn án
Bản quyền Bản quyền tác phẩm này thuộc về Waka. Mọi vi phạm sẽ bị báo cáo và xử lý theo pháp luật hiện hành.

BXH THÁNG 11/2020