Tên tác phẩm bản gốc
Tên tác phẩm bản dịch tiếng Việt

Sổ tay ngược cặn bã của đích nữ

Tác giả
Thể loại
Giới hạn độ tuổi 13+
Nguồn K17
Lịch phát hành dự kiến 01-11-2019
Văn án
Bản quyền Bản quyền tác phẩm này thuộc về Waka. Mọi vi phạm sẽ bị báo cáo và xử lý theo pháp luật hiện hành.

BXH THÁNG 10/2020