Tên tác phẩm bản gốc
Tên tác phẩm bản dịch tiếng Việt

Nhật ký tu tiên của nữ phụ

Tác giả
Thể loại Tiên hiệp nữ, nữ phụ, xuyên việt
Giới hạn độ tuổi 13+
Nguồn TC
Lịch phát hành dự kiến 01-06-2018
Văn án """Một bên là nữ chủ Mary Sue trong truyền thuyết - kỳ ngộ vô địch; một bên là loại nữ chủ quyết đoán trong hiện thực - số mệnh ngút trời. Kẹp ở giữa là cô gái xuyên việt làm """"Bia đỡ đạn"""", Liên Gia Gia quyết định lấy giữ một khoảng cách làm trụ cột, nhất định phải cố gắng thăng cấp, giả heo ăn cọp mới là vương đạo."""
Bản quyền Bản quyền tác phẩm này thuộc về Waka. Mọi vi phạm sẽ bị báo cáo và xử lý theo pháp luật hiện hành.

BXH THÁNG 12/2019