Tên tác phẩm bản gốc
Tên tác phẩm bản dịch tiếng Việt

Mạt thế: Phượng hoàng trở về

Tác giả Đại Yểu
Thể loại Mạt thế - Không gian
Giới hạn độ tuổi 13+
Nguồn Aliwx
Lịch phát hành dự kiến 01-11-2019
Văn án
Bản quyền Bản quyền tác phẩm này thuộc về Waka. Mọi vi phạm sẽ bị báo cáo và xử lý theo pháp luật hiện hành.

BXH THÁNG 09/2020