Tên tác phẩm bản gốc
Tên tác phẩm bản dịch tiếng Việt

Cẩm Đường Quy Yến

Tác giả Phong Quang Tế Nguyệt
Thể loại
Giới hạn độ tuổi 13+
Nguồn Chineseall
Lịch phát hành dự kiến 01-10-2018
Văn án
Bản quyền Bản quyền tác phẩm này thuộc về Waka. Mọi vi phạm sẽ bị báo cáo và xử lý theo pháp luật hiện hành.

BXH THÁNG 09/2019