Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Còn đây nỗi nhớ

Tác giả:

Trà Xanh

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/02/2015

Con người có thể già đi, còn tâm hồn sẽ vẫn mãi tươi trẻ khi họ nhớ đến thanh xuân của mình.

Kết nối với Waka