Có một người giờ đã chẳng còn thương

Tác giả: Lai Ka

Thể loại: Thơ - Tản văn

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

18.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm