Có một kẻ rời bỏ thành phố

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều

Thể loại: Truyện ngắn

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

Đọc thêm