Cô gái ấy!

Tác giả:

Hà Lê

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 29/12/2014

Sách miễn phí

Câu chuyện viết về những cảm xúc lần đầu được yêu của những người trẻ. Những cái ngộ nhận, vấp ngã nhưng qua đó họ có thể nhận ra tình cảm của nhau và sẵn sàng hy sinh vì điều đó.

Từ khóa: cô gái,

Kết nối với Waka