Chuyến xe đêm ba mươi

Tác giả:

Ming Thư

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 10/02/2015

Sách miễn phí

Ai đó nói rằng còn trẻ thì phải liều.

Và tôi đã trả một cái giá khá đắt vì câu nói ấy...

Kết nối với Waka