Chuyện 40 năm mới kể

Tác giả:

Inrasara Phú Trạm

Thể loại: Thơ - Tản văn

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 06/05/2015

Tìm đọc sách giấy: Tại đây

Sách miễn phí

Sự ra đời của tập thơ có tứ và ngôn từ rất lạ. Không phải đánh đố chữ nghĩa mà là sự kết hợp ngôn từ có ẩn ý do bàn tay phù thủy của tác giả tạo nên. Chuyện 40 năm mới kể & 18 bài thơ tân hình thức của nhà thơ Inrasara cho người đọc một ấn tượng khác về thơ. Thơ dung chứa tất cả những chật chội của trần gian. Thơ là trúc trắc và thơ rất mượt mà. Tác giả viết như không viết gì mà lại viết về tất cả.

Ngô Thị Hạnh
Báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, số Xuân 2007.

Từ khóa: vlcc,

Kết nối với Waka