Chúng tôi từng lớn lên như thế!

Tác giả:

Shain

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/01/2015

Sách miễn phí

"Tôi từng nghĩ rằng thời gian sẽ làm hai đứa gần nhau thêm. Mà lại không nhận ra rằng, khi chúng tôi lớn lên cũng chính là khi chúng tôi xa nhau nhất."

Kết nối với Waka