Chim ưng và vịt

Tác giả:

Bùi Việt Sỹ

Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết, Văn học

Nhà xuất bản:

Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 14/07/2015

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Tóm tắt sách Chim ưng và vịt:

... Năm 1282, mùa thu, tháng 8 vua Nguyên Hốt Tất Liệt sai nguyên soái Toa Đô đem đoàn chiến thuyền 1.000 chiếc cùng 20 vạn quân tinh nhuệ từ Ung Châu, vượt biển vào đánh Chiêm Thành. Tin dữ được truyền về kinh đô Thăng Long. Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông vô cùng sốt ruột cho triệu Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ở điền trang Vạn Kiếp năm lần bẩy lượt mà Quốc Tuấn không về. Cuối cùng vua Trần Nhân Tông phải sai quan Chi luận cục thủ Đỗ Khắc Chung đến Vạn Kiếp để vời Trần Hưng Đạo, Khắc Chung có tài ăn nói biết cách "lựa gió thả diều" nên được hai  vua Trần yêu lắm, luôn cho ở bên cạnh.

Mời các bạn đón đọc sách Chim ưng và vịt.

Kết nối với Waka