Chiều không tắt nắng

Tác giả:

Xuân Thu

Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết, Văn học

Nhà xuất bản:

NXB Quân Đội Nhân Dân

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 09/05/2015

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Tóm tắt sách Chiều không tắt nắng:

"Cũng phải công nhận cái lão ma xó này tinh, y như lão nằm trong bụng mình vậy. Mọi động tác, mọi việc làm của Dụ không qua được mắt lão. Kể ra như người khác thì Dụ cũng “phân phối” cho lão một ít, đằng này lão lại khăng khăng phản đối khi Dụ vừa gợi ý. Chết là chết ở cái chỗ ấy. Lão nắm được thóp mình cũng ở cái chỗ ấy. Biết thế chẳng hở ra cho lão thì hơn. Cũng may, Dụ cũng chỉ mới nói gần nói xa thôi chứ chẳng có bằng cớ gì để cho lão diệt mình." - Trích tác phẩm.

Mời các bạn đón đọc sách Chiều không tắt nắng.

Kết nối với Waka