Chiến lược trong đàm phán

Tác giả: Jutta Portner

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/07/2017

35.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm