Chiến lược thương hiệu châu Á

Tác giả: Martin Roll

Thể loại: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/01/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm