Chiếc áo xường xám màu hoa đào

Chiếc áo xường xám màu hoa đào

Tác giả: Tô Hoài

Chuyên mục: Truyện ngắn

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Đọc thêm