Chỉ là chênh vênh

Tác giả:

Kai Hoàng

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 27/12/2014

Sách miễn phí

CHỈ LÀ CHÊNH VÊNH, truyện ngắn về những trải lòng của nhân vật Tôi, khi nhận ra và chung sống với giới tính mà mình không mong muốn-giới tính thứ ba.

Kết nối với Waka