Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Chỉ là chênh vênh

Tác giả:

Kai Hoàng

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 27/12/2014

CHỈ LÀ CHÊNH VÊNH, truyện ngắn về những trải lòng của nhân vật Tôi, khi nhận ra và chung sống với giới tính mà mình không mong muốn-giới tính thứ ba.

Kết nối với Waka