Chị Hai

Tác giả:

Cheapcake

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 14/01/2015

Sách miễn phí

Cuộc đời là một hành trình đi tìm thời gian đã mất, vì thế hãy đưa ra những quyết định chính xác cho cuộc đời mình để không phí tuổi trẻ. Hãy biến thời gian thành hành động trong công việc, tình yêu và cuộc sống. Chị HAI đã thật sự tìm lại được chính mình, tìm lại được thời gian đã mất bằng một hành trình mới, đó là thế giới xa xăm chỉ có bóng đen, nhưng chị mãi là một ánh sáng soi đường cho tôi hay những người trẻ hôm nay nhận thức về tuổi trẻ của mình.

Kết nối với Waka