Chánh niệm thực tập thiền quán

Tác giả:

Nhiều tác giả

Thể loại: Nghệ thuật sống

Nhà xuất bản:

NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 01/10/2015

Sách miễn phí

(Sách sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2018, quý độc giả vui lòng đọc sách trước ngày 31/12/2018.)

Tóm tắt cuốn sách "Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán":

Thiền quán, Vipassana, thì chú tâm vào yếu tố: tuệ giác.  Hành giả thực tập thiền quán chỉ dùng yếu tố định như là một phương tiện, giúp cho chánh niệm của họ có thể lần hồi đục vỡ đi bức tường vô minh, đã hằng che ngăn ánh sáng của thực tại.  Ðây là một tiến trình từ tốn và đều đặn. Nó mất nhiều năm tháng, nhưng rồi sẽ có một ngày, một nhát búa của hành giả sẽ làm bức tường vô minh ấy sụp đổ, và không gian chung quanh sẽ ngập tràn ánh sáng. Con đường chuyển hóa được hoàn tất. Ta gọi đó là giải thoát và nó sẽ rất vững bền. Giải thoát là mục tiêu của mọi trường phái trong đạo Phật. Nhưng con đường đi đến đó có rất nhiều lối rẽ khác nhau.

Trong đạo Phật có rất nhiều trường phái khác biệt nhau. Chúng được phân chia ra làm hai dòng tư tưởng lớn là Bắc tông (Mahayana) và Nam tông (Theravada).  Phật giáo Bắc tông được truyền qua khắp các vùng Ðông Nam Á, ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn hóa của những quốc gia như là Trung Hoa, Ðại Hàn, Nhật Bản, Tây Tạng và Việt Nam. Một tông phái lớn của đại thừa là Zen, được truyền bá sâu rộng ở Nhật bản, Ðại hàn và Việt nam. Và Phật giáo Nam tông thì được du truyền qua những quốc gia miền Nam Á và Ðông Nam Á như là Tích Lan, Thái Lan, Mã Lai, Lào. Và quyển sách này là đặc biệt nói về phương pháp hành thiền của Phật giáo Nam tông.

Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách "Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán"!

Kết nối với Waka