CEO Và Hội Đồng Quản Trị

CEO Và Hội Đồng Quản Trị

Tác giả: Phạm Trí Hùng

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm